ذرت علوفه ای فله موجب مرگ ماهی ها در دریای اطلس شد

برداشت مکانیکی ذرت علوفه ای فله می‌تواند خوراک زمستانی را به شکل دم کرده ذرت تهیه کند. در دسترس بودن مواد مغذی در مخزن ذرت متفاوت است و می تواند به فرآیند برداشت بستگی داشته باشد.

فرآیند برداشت مکانیکی عموماً بیشتر ساقه و بلال را می گیرد تا چرا که کمتر خوش طعم و مغذی است. پیشرفت هایی در فناوری صورت گرفته است که برداشت پوسته، برگ و بلال بیشتر را آسان تر می کند.

چرای علوفه ذرت رها شده در مزرعه پس از برداشت یکی از راه های طولانی شدن فصل چرا و کاهش هزینه های خوراک است. برای هر بوشل ذرت که از مزرعه برداشت می شود.

در صورت دسترسی آزاد به کل مزرعه علوفه، گاو ابتدا دانه های باقی مانده را انتخاب می کند، سپس پوسته و برگ و سپس بلال و ساقه را انتخاب می کند.

تکنیک‌های چرای تطبیقی (مانند استفاده از چرای نواری) می‌توانند مقدار علوفه تازه موجود را بهینه کنند و آنچه را که گاوها قادر به چرای انتخابی هستند، ساختار دهند.

این می تواند یک رژیم غذایی یکنواخت تر ایجاد کند. زیرا گاوها به طور انتخابی ابتدا غلات باقی مانده را چرا می کنند. بررسی مزرعه برای وجود توده های غلات اضافی که می تواند باعث اضافه بار دانه و مسائل مربوط به سلامت حیوانات شود، مهم است.

مزارع با بیش از 8 تا 10 بوشل روی زمین باید به گونه ای مدیریت شوند که مصرف غلات را تعدیل کند. تطبیق گاوها با مکمل غلات قبل از شرکت در انتخابات راه دیگری برای به حداقل رساندن ناراحتی های گوارشی است.

مهم است که بدانیم کیفیت علوفه با پیشرفت فصل تغییر خواهد کرد. میزان کاهش کیفیت بستگی به نرخ نگهداری و عوامل محیطی مانند رطوبت، بارش و شرایط مزرعه دارد.

در دسترس بودن علوفه برای گاوها را می توان بر اساس عمق برف و به خصوص پوشش یخ تعیین کرد، برنامه ریزی کنید که منابع جایگزین علوفه در دسترس داشته باشید تا برای محدودیت های مربوط به آب و هوا آماده شوید.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.